Poznaj najpopularniejsze rodzaje eventów

Data wpisu: 03.01.2018

Mówiąc „wydarzenie” każdy może mieć na myśli coś zupełnie innego. Anglojęzyczne słowo „event” na dobre weszło już do rodzimej mowy potocznej, ale trzeba zauważyć, że jest ono dość nieprecyzyjne. W naszej branży stosujemy więc dookreślenia, czyli takie wyrażenia, dzięki którym doskonale wiemy, o jakim rodzaju imprezy rozmawiamy z klientem. Warto poznać te wyrażenia, aby nie dopuścić do nieporozumień z agencją, która ma zorganizować wydarzenie.

Eventy biznesowe

Nazywane często „business events”. Są to wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają służyć poprawie wizerunku przedsiębiorstwa, zacieśnieniu relacji z kontrahentami czy pracownikami. Podczas eventów biznesowych najczęściej prezentowana jest oferta firmy, pojawiają się silne akcenty marketingowe, ale kluczowe jest zaprezentowanie przedsiębiorstwa, jako profesjonalnego, liczącego się w branży.

Przykładami eventów biznesowych mogą być: konferencje, szkolenia, targi, kongresy, imprezy okolicznościowe, jubileusze, premiery itp.

Eventy motywacyjne

Często można się także spotkać z określeniem „incentive events”. Jak łatwo się domyślić, są to wszelkie wydarzenia, których celem jest zmotywowanie pracowników przedsiębiorstwa do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Event motywacyjny może być jednak także przeznaczony dla współpracowników (firm świadczących usługi w ramach outsourcingu) czy samych klientów, których firma chce przekonać do zacieśnienia współpracy.

Eventy motywacyjne zawsze organizuje się w bardzo ciekawych miejscach. Kluczowe jest wplatanie elementów grywalizacji, czyli wymyślanie zadań, które uczestnicy muszą wykonywać wspólnie i w ten sposób wzmacniać więzi wewnątrz zespołu. Oczywiście nie zapominamy o nagrodach.

Przykładami incentive events mogą być egzotyczne wyjazdy, weekendy w hotelu, wypady sportowe czy zwiedzanie fabryk za granicą.

Eventy społeczne

Nazywane też „institutional events”. Z reguły za ich organizację biorą się instytucje samorządowe, placówki publiczne, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, ale też partie polityczne. Celem jest zintegrowanie społeczności wokół jakiejś wspólnej idei. Przykładem może być np. koncert jubileuszowy z okazji urodzin miasta czy sympozjum naukowe dla kardiologów.

Eventy specjalne

W tej kategorii umieścimy wszelkie imprezy okolicznościowe, które odbywają się w sposób akcyjny, często spontanicznie. Mogą to być chociażby happeningi, flash moby czy zbiórki śmieci. Eventem specjalnym będzie również akcja promująca jakiś produkt, np. podczas przy okazji premiery filmu czy nowego modelu samochodu.

Celem takiego wydarzenia jest komunikowanie się z klientami czy społeczeństwem, zwracanie ich uwagi na coś istotnego, co może mieć dla nich duże znaczenie i wpłynąć na ich postawy życiowe lub decyzje zakupowe.

Autor wpisu: Soluma Event, Sara Błaszczyk

Wszystkie działy